Kurumsal Danışmanlık

KURUMSAL DANIŞMANLIK

 

 

Şirketler ya da çeşitli kurumlar, bir mekanizmaya ve sisteme sahiptirler. Bir kurumda iş ve görevler, personeller, hedefler, işlevsellik, uyum, iletişim, yönetim ve koordinasyon gibi kavramlar bu sistemi ve mekanizmayı oluşturan parçalardan bazılarıdır. Zaman zaman bu mekanizmada aksaklıklar olabilmekte ve kurum adına bu problemleri çözmek ya da mevcut verimin, işlevselliğin, düzenlemelerin kalitesini artırmak için dışarıdan kurumsal danışmanlık hizmeti alınmaktadır. Kurumsal danışmanlık hizmeti, ilgili kurumun sistemine ve mekanizmasına dışarıdan bakmanın avantajını kullanarak geliştirilebilecek alanları incelemeyi, sorunları tespit etmeyi, personellerin iletişim, iş doyumu, performans ve stres yönetimi gibi psikolojik süreçlere de müdahale etmeyi kapsar.

 

Kurumsal Danışmanlık Neden Önemlidir?

 

Kurumlar çeşitli birimlerden ve departmanlardan oluşurlar. İdareciler tarafından yönetilen kurumlarda zaman zaman departmanlar arası, personeller arası ya da yöneticilerden kaynaklı aksaklıklar meydana gelebilir. Kurumsal danışmanlık hizmeti sayesinde işlevsellik arttırılır, departmanlar arası koordinasyon düzenlenir, personeller arası uyum arttırılır ve yöntemsel aksaklıklar ortadan kaldırılır. Böylelikle danışmanlık hizmeti, işin maliyetini düşürmede, zaman ve enerji tasarrufunda, doğru hedefler belirleme ve bunlara erişmede önemli artılar sağlar. Kurum kültürüne uyumda zorlanan personel kendisini değerli hissederken performans ve kurumsal aidiyet artar ve verimli çalışmasının önündeki engeller azalır.

 

Şirketler zamanla sektörlerinin getirdiği yeniliklere ve bulundukları süreçlere gerek kurum ve personel açısından uyum sağlamakta zorlanabilir. Kurumsal Danışmanlık hizmeti yeniliklere ve farklı süreçlere adaptasyonu gerek kurumsal gerekse bireysel olarak kolaylaştırmayı hedefleyerek kurumun ve personelin yeni olaylar ve durumlar karşısında bocalama ya da karışıklık yaşama riskini en aza indirmektedir. Hayatımıza beklenmedik şekilde giren ve kalıcı bir yer edinerek bizi uyum sağlamaya mecbur bırakan Covid-19 salgını da bu durumlara örnek olarak verilebilir. Salgın gibi beklenmedik durumların personel psikolojisi üzerindeki etkisini tespit etmek ve şartları iyileştirmek için kurumsal danışmanlık almak, şirket ya da kurumun durumdan en az etkilenmesini sağlar . Kurumsal danışmanlık hizmeti dahilinde uzman bir psikoloğun kurum personeline stresle başa çıkma, iletişim becerileri, motivasyon vb. konularda danışmanlık yapması, personelin iş doyumu ve çalışma şevkini arttırmakla beraber, kendisini daha iyi tanıması ve geliştirmesini, çalışanlar arasında ekip çalışmasına yönelik takım ruhunu oluşturması açısından da son derece önemlidir.

 

OECD verileri, bize psikolojik bir sebebe bağlı olarak işe gelinmeyen gün sayısının fizyolojik bir hastalık ve yaralanma durumuna göre daha fazla olduğunu söylemektedir.

 

Hangi Durumlarda Kurumsal Danışmanlık Alınabilir?

 

İnsan Kaynakları ve İletişim Yönetimi.

 

Şirket ya da kurumların yapısı gereği karmaşık sistemi içerisinde yer alan personeller ve farklı departmanlar arasında zaman zaman iletişim problemlerinden kaynaklı aksaklıklar, kopukluklar meydana gelebilir ve ekip ruhu kaybolabilir. Kuruma ya da şirkete yeni bir personel alınacağı zaman eksik olan pozisyonun niteliklerinin gerçekçi tespit edilmesi ya da başvuranın kişinin pozisyona uygun kabiliyetleri ve bireysel özelliklerinin doğru analiz edilmesi gerekir.

 

İş Akışı, Koordinasyon ve Kontrol Mekanizmaları

 

Kimi durumlarda iş yerindeki ya da ofisteki görev dağılımı doğru yapılmamış olabilir. Bu gibi durumlarda belirli bir işin gereğinden fazla sorumlusu varken bir başka işe atanmış hiçbir personel olmaz. Aynı şekilde departmanlar arasında da görev ve sorumluluk paylaşımı konusunda uyumsuzluk meydana gelebilir. Örneğin; Personeller yeteneklerine uygun bir göreve sahip olmaz ya da yaptıkları iş dahilindeki kişisel gelişimlerini planlayamazlar.

 

Mobbing

 

Kurumsal oluşumlarda ve şirketlerde denetim ve idare için çeşitli hiyerarşiler ve ast/üst ilişkileri bulunur. Zaman zaman hiyerarşide üstte yer alan çalışanlar, konumundan faydalanarak alt pozisyonda çalışan kişiye yıldırma, zorbalık vb. gibi istenmeyen davranışlarda bulunabilir. Bu psikolojik şiddete “mobbing” adı verilmektedir. Bu durumlarda mobbinge maruz kalan personelin iş doyumu, memnuniyeti ve performansı düşerken stres ve kaygı gibi olumsuz psikolojik unsurlarda artış olabilir.

 

Stres, İş doyumu, Performans Takibi ve Memnuniyet gibi Psikolojik Unsurlar

 

Gerek kurum içi yaşanan olaylardan ve durumlardan gerekse personellerin kişisel yaşamlarından kaynaklı olarak bazen çalışanlar yüksek stres seviyesi, düşük iş doyumu ve memnuniyetsizlik yaşayabilirler. Bu durum kişinin performansı düşürmekle beraber yapılan görevin ekonomik ve zamansal maliyetini arttırabilir.

 

Şirket veya Kurumun Organizasyonel Yapısı

 

Şirketler ve kurumlar iyi düzenlenmesi gereken işlevsel mekanizmalara sahiptirler. Bu mekanizmalarda görev dağılımı, dağılımlar arasındaki ilişkiler, faaliyetlerin organize edilmesi, yetki sınırlılıkları ve bilgi akışları gibi konularda sorunlar yaşanabilir.

 

Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Planlama

 

Gerek kurum hedefleri için gerekse personellerin bireysel hedefleri için planlamalar çok önemlidir. Kurum ve çalışan planlarının paralellik göstermesi beklenmektedir. Bundan dolayı kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarda yaşanan problemlerin çözümü kurumlara büyük artılar sağlamaktadır.

 

 

 

Kurumsal Danışmanın Çalışma Yöntemleri Nelerdir?

 

Kurumsal Danışmanlık hizmeti veren uzmanlar kurumların ve şirketlerin insan kaynakları departmanları ile işbirliği yaparlar. Edindikleri bilgilerle iletişim, motivasyon, iş doyumu, memnuniyet, stres, psikolojik satış ve sunum teknikleri gibi konularda grup eğitimleri ve seminerler düzenleyebilirler. Kurumu ve personelleri analiz ederek ortak amaçlar geliştirmek konusunda çalışmalar yapabilir ve iş gücünü yükseltebilirler. Belirli çalışanların arasındaki iletişim sorunlarının çözümüne odaklanarak bu sebepten dolayı düşen iş verimini yükseltme yönünde özel çalışmalar gerçekleştirebilirler.

 

Çalışanların kendilerini daha doğru tanıyabilmeleri, işlerine uygun yetenekler geliştirmeleri ya da kabiliyetlerine uygun görevlere yerleşebilmeleri konusunda çeşitli ölçekler aracılığı ile bireysel çalışmalar yapabilirler.

 

Müşteri memnuniyeti ve satış başarısına yönelik olarak personellere ikna kabiliyeti, etkili konuşma ve iletişim becerileri gibi eğitimler vererek potansiyellerini yükseltmek yönünde çalışmalar yapabilirler.

Personelin kurumdan veya kişisel yaşamından kaynaklanan stres, kaygı, depresyon, sosyal çevre ve uyum gibi psikolojik rahatsızlıklarına yönelik psikolojik test ve ölçekleri içeren psikolojik danışmanlık hizmeti verilebilir.

 

 

Kurumsal Psikolojik Danışmanlık için iletişime geçebilirsiniz.

Whatsapp