Obsesif Kompülsif Bozukluk Testi

  1. Bir hastalık bulaşır korkusu ile herkesin kullandığı telefonları kullanmaktan kaçınırım.
  2. Çoğunlukla hoşa gitmeyen şeyler düşünür, onları zihnimden uzaklaştırmakta güçlük çekerim.
  3. Dürüstlüğe herkesten çok önem veririm.
  4. İşleri zamanında bitiremediğim için çoğu kez geç kalırım.
  5. Bir hayvana dokununca hastalık bulaşır diye kaygılanırım.
  6. Normalden fazla bir şekilde, doğalgazı, su musluklarını ve kapıları bir kaç kez kontrol ederim.
  7. Değişmez kurallarım vardır.
  8. Aklıma gelen hoş olmayan düşünceler hemen her gün beni rahatsız eder.
  9. Kaza ile birisiyle çarpışırsam rahatsız olurum.
  10. Her gün yaptığım basit günlük işlerden bile emin olamam.
  11. Çocukken annem de babam da beni fazla zorlarlardı.
  12. Bazı şeyleri tekrar tekrar yaptığım için işimden geri kaldığım olur.
  13. Çok fazla sabun kullanırım.
  14. Bana göre bazı sayılar son derece uğursuzdur.
  15. Mektupları, e-mailleri postalamadan önce onları tekrar tekrar kontrol ederim.
  16. Sabahları giyinmek için uzun zaman harcarım.
  17. Temizliğe aşırı düşkünüm.
  18. Ayrıntılara gereğinden fazla dikkat ederim.
  19. Pis tuvaletlere giremem.
  20. Önemli sorunlarımdan biri bazı şeyleri tekrar tekrar kontrol etmemdir.
  21. Mikrop kapmaktan ve hastalanmaktan korkar ve kaygılanırım.
  22. Bazı şeyleri birden fazla kez kontrol ederim.
  23. Günlük işlerimi belirli bir programa göre yaparım.
  24. Paraya dokunduktan sonra ellerimi kirli hissederim.
  25. Alıştığım bir işi yaparken bile kaçkere yaptığımı sayarım.
  26. Sabahları elimi yüzümü yıkamak çok zamanımı alır.
  27. Çok miktarda mikrop öldürücü ilaç kullanırım.
  28. Her gün bazı şeyleri tekrar tekrar kontrol etmek bana zaman kaybettirir.
  29. Geceleri giyeceklerimi katlayıp asmak uzun zamanımı alır.
  30. Dikkatle yaptığım bir işin bile tam doğru olup olmadığına emin olamam.
  31. Kendimi toparlayamadığım için günler, haftalar hatta aylarca hiçbir şeye el sürmediğim olur.
  32. En büyük mücadelelerimi kendimle yaparım.
  33. Çoğu zaman büyük bir hata ya da kötülük yaptığım duygusuna kapılırım.
  34. Çoğunlukla kendime bir şeyleri dert edinirim.
  35. Önemsiz ufak şeylerde bile karar verip işe girişmeden önce durup düşünürüm.
  36. Reklamlardaki ampuller gibi önemsiz şeyleri sayma alışkanlığım vardır.
  37. Bazen önemsiz düşünceler aklıma takılır ve beni günlerce rahatsız eder.
Uyarı : Test sonuçları e-mail adresinize gelecektir.
Kişisel Bilgileriniz
İsim *
Soyisim *
Telefon Numarası *
E-Mail Adresi *
Testi tamamlayarak, Aydınlatma Metni'ni ve Çerez Politikası'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyor olursunuz.
KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

Yusuf Yerli Psikolog
Bostancı Mah. Bağdat Cad. Nermin German Apt. No:456 Kat:4 D:4 Kadıköy / İstanbul
05357387585
info@psikologyusufyerli.com

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları


Kişisel verileriniz, sağlık hizmetleri sunumu kapsamında danışmanlık ve psikolojik destek hizmetlerinin sağlanması amacıyla işlenecektir. Ayrıca, randevu ve iletişim süreçlerinin yönetimi, faturalandırma, müşteri ilişkileri yönetimi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla da işlenebilir.

3. İşlenen Kişisel Veriler

İşlenen kişisel veriler, isim, yaş, cinsiyet, iletişim bilgileri, sağlık bilgileri ve danışmanlık süreciyle ilgili diğer detaylar gibi kişisel veri kategorilerini içerebilir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemelere uygun olarak sağlık hizmetleri sunumu amacıyla işbirliği yapılan sağlık kuruluşları veya diğer ilgili kişilerle paylaşılabilir.

5. Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz, KVKK gereğince belirlenen süreler boyunca güvenli bir şekilde saklanacak ve gerekli durumlarda imha edilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri, kişisel verileriyle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahiptir:

- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
- KVKK’nın öngördüğü şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin kişisel veri sahiplerine bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

7. İletişim

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuz veya talepleriniz için lütfen 05357387585 veya info@psikologyusufyerli.com üzerinden bizimle iletişime geçiniz.

Çerez Politikası

1. www.psikologyusufyerli.com (“Şirket”) tarafından işletilen “www.psikologyusufyerli.com” adresindeki internet sitesi (“İnternet Sitesi”), İnternet Sitesini herhangi bir şekilde ziyaret eden ve/veya kullanan kişilere (“Kullanıcı”) daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgiler (isim, telefon, e-posta adresi, vb.) talep edilmektedir. İnternet Sitesi ile toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları veya Kullanıcı’nın hesabına yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmeQDsi için İnternet Sitesi bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgiler haricinde; İnternet Sitesi üzerinden yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler analiz edilmekte ve saklanmaktadır.

2. Şirket, üyelik formları ile kendisine iletilen bilgileri, Kullanıcılar’ın bilgisi veya aksi yönde bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.

3. İnternet Sitesi içeriğinde Google Analytics’in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özellikleri kullanılmaktadır. Reklam ayarları kullanılarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamları özelleştirilebilir. Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, İnternet Sitesi’ni ve varsa İnternet Sitesi üzerinden verilen reklamları, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer Kullanıcılar’a ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (isim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak Kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi derlemek etmek amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Gizlilik Şartları’nı kabul edilmesiyle, anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay verilmektedir.

4. Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, İnternet Sitesi reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerde yer verdikleri banner alanlarında gösterecektir. Ziyaretçilerin İnternet Sitesi’ne geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere İnternet Sitesi tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

5. Kişisel Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu
durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.

6. Ödeme sayfasında talep edilen Kullanıcı kredi kartı bilgileri, İnternet Sitesi´nden alışveriş yapan Kullanıcılar’ın güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde İnternet Sitesi veya hizmet veren üçüncü şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin İnternet Sitesi arayüzü üzerinden ilgili banka ile Kullanıcı’nın kullanmakta olduğu cihaz arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

7. Kullanıcı, işbu Gizlilik Şartları’nı onaylayarak, Şirket ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve her türlü iletişim aracına uygun bildiriminin sağlanması için Şirket’in iştiraki olan diğer tüzel kişiler ile de paylaşılabileceğine onay vermektedir.

8. İnternet Sitesi üyeliği çerçevesinde gönderilen e-postaların alt kısmında bulunan “Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.” linkine tıklayarak, veya site üzerinden "Hesabım" bölümünde bulunan "Üyelik Bilgileri Güncelleme" alanında "Reklam ve duyuru e-postalarını almak istiyorum" seçeneğini boş bırakarak e-posta gönderim listesinden her zaman çıkış yapılabilmektedir.

Çerez Politikası

www.psikologyusufyerli.com olarak, web sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve sitemizin kullanımını kişiselleştirmek amacıyla çerezler, piksel etiketleri ("pikseller") ve yerel saklama teknolojileri kullanmaktayız. Bu sayfanın, anılan teknolojilerin niçin kullanıldıklarını ve bunları kontrol etmeyi veya -tercihiniz bu yöndeyse- silmeyi anlamanıza yardımcı olmasını istiyoruz.

Çerez Nedir?

Günümüzde neredeyse her web sitesi çerez kullanmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu internet sitesi gibi biz de çerezler kullanıyoruz. Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza (örneğin; bilgisayar veya cep telefonu) depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.

Çerezler Neden Kullanılır?

Bazı çerezler, daha önceki ziyaretlerinizde kullandığınız tercihlerin web sitesi tarafından hatırlanmasını sağlayarak, sonraki ziyaretlerinizin çok daha kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasını sağlar.

Çerezleri Kontrol Etme ve Silme

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir. Bazı popüler tarayıcıların çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme veya silme talimatlarına aşağıdaki linklerden ulaşılması mümkündür.

Whatsapp