SCL-90-R Belirti Tarama Testi

Aşağıda zaman zaman herkeste olabilecek yakınma ve sorunların bir listesi vardır. Lütfen her birini dikkatlice okuyunuz. Sonra bu durumun bugün de dâhil olmak üzere son bir ay içinde sizi ne ölçüde huzursuz ve tedirgin ettiğini göz önüne alarak aşağıda belirtilen tanımlamalardan uygun olanını seçiniz.
  1. Baş ağrısı
  2. Sinirlilik ya da içinin titremesi
  3. Zihinden atamadığınız yineleyici (tekrarlayıcı) hoşa gitmeyen düşünceler
  4. Baygınlık ve baş dönmeler
  5. Cinsel arzuya ilginin kaybı
  6. Başkaları tarafından eleştirilme duygusu
  7. Herhangi bir kimsenin düşüncelerinizi kontrol edebileceği fikri
  8. Sorunlarınızdan pek çoğu için başkalarının suçlanması gerektiği fikri
  9. Olayları anımsamada (hatırlamada) güçlülük
  10. Dikkatsizlik veya sakarlıkla ilgili endişeler
  11. Kolayca gücenme, rahatsız olma hissi
  12. Göğüs veya kalp bölgesinde ağrılar
  13. Caddelerde veya açık alanlarda korku hissi
  14. Enerjinizde azalma veya yavaşlama hali
  15. Yaşamınızın sona ermesi düşünceleri
  16. Başka kişilerin duymadıkları sesleri duyma
  17. Titreme
  18. Çoğu kişiye güvenilmemesi gerektiği düşüncesi
  19. İştah azalması
  20. Kolayca ağlama
  21. Karşı cinsten kişilerle ilgili utangaçlık ve rahatsızlık hissi
  22. Tuzağa düşürülmüş veya tuzağa yakalanmış hissi
  23. Bir neden olmaksızın aniden korkuya kapılma
  24. Kontrol edilmeyen öfke patlamaları
  25. Evden dışarı yalnız çıkma korkusu
  26. Olanlar için kendini suçlama
  27. Belin alt kısmında ağrılar
  28. İşlerin yapılmasında erteleme düşüncesi
  29. Yalnızlık hissi
  30. Karamsarlık hissi
  31. Her şey için çok fazla endişe duyma
  32. Her şeye karşı ilgisizlik hali
  33. Korku hissi
  34. Duygularınızın kolayca incitilebilmesi hali
  35. Diğer insanların sizin düşündüklerinizi bilmesi hissi
  36. Başkalarının sizi anlamadığı veya hissedemeyeceği duygusu
  37. Başkalarının sizi sevmediği ya da dostça olmayan davranışlar gösterdiği hissi
  38. İşlerin doğru yapıldığından emin olabilmek için çok yavaş yapmak
  39. Kalbin çok hızlı çarpması
  40. Bulantı ve midede rahatsızlık hissi
  41. Kendini başkalarından aşağı görme
  42. Adale (kas) ağrıları
  43. Başkalarının sizi gözlediği veya hakkınızda konuştuğu hissi
  44. Uykuya dalmada güçlük
  45. Yaptığınız işleri bir ya da birkaç kez kontrol etme
  46. Karar vermede güçlük
  47. Otobüs, tren, metro gibi araçlarla yolculuk etme korkusu
  48. Nefes almada güçlük
  49. Soğuk veya sıcak basması
  50. Sizi korkutan belirli uğraş, yer veya nesnelerden kaçınma durumu
  51. Hiç bir şey düşünmeme hali
  52. Bedeninizin bazı kısımlarında uyuşma, karıncalanma olması
  53. Boğazınıza bir yumru takınmış hissi
  54. Gelecek konusunda ümitsizlik
  55. Düşüncelerinizi bir konuya yoğunlaştırmada güçlük
  56. Bedeninizin çeşitli kısımlarında zayıflık hissi
  57. Gerginlik veya coşku hissi
  58. Kol ve bacaklarda ağırlık hissi
  59. Ölüm ya da ölme düşünceleri
  60. Aşırı yemek yeme
  61. İnsanlar size baktığı veya hakkınızda konuştuğu zaman rahatsızlık duyma
  62. Size ait olmayan düşüncelere sahip olma
  63. Bir başkasına vurmak, zarar vermek, yaralamak dürtülerinin olması
  64. Sabahın erken saatlerinde uyanma
  65. Yıkanma, sayma, dokunma gibi bazı hareketleri yenileme hali
  66. Uykuda huzursuzluk, rahat uyuyamama
  67. Bazı şeyleri kırıp dökme isteği
  68. Başkalarının paylaşıp kabul etmediği, inanç ve düşüncelerin olması
  69. Başkalarının yanında kendini çok sıkılgan hissetme
  70. Çarşı, sinema gibi kalabalık yerlerde rahatsızlık hissi
  71. Her şeyin bir yük gibi görünmesi
  72. Dehşet ve panik nöbetleri
  73. Toplum içinde bir şey yer veya içerken huzursuzluk hissi
  74. Sık sık tartışmaya girme
  75. Yalnız bırakıldığında sinirlilik hissi
  76. Başkalarının sizi başarılarınız için yeterince takdir etmediği duygusu
  77. Başkaları ile olunan durumlarda bile yalnızlık hissetme
  78. Yerinizde duramayacak kadar rahatsızlık duymak
  79. Değersizlik duygusu
  80. Size kötü bir şey olacakmış duygusu
  81. Bağırma ya da eşyaları fırlatma hali
  82. Topluluk içinde bayılacağınız duygusu
  83. Eğer izin verirseniz insanların sizi sömüreceği duygusu
  84. Cinsiyet konusunda sizi çok rahatsız eden düşüncelerinizin olması
  85. Günahlarınızdan dolayı cezalandırılmanız gerektiği düşüncesi
  86. Korkutucu türden düşünce ve hayaller
  87. Bedeninizde ciddi bir rahatsızlık olduğu düşüncesi
  88. Başka bir kişiye karşı asla yakınlık duymama
  89. Suçluluk duygusu
  90. Aklınızda bir bozukluğun olduğu düşüncesi
Uyarı : Test sonuçları e-mail adresinize gelecektir.
Kişisel Bilgileriniz
İsim *
Soyisim *
Telefon Numarası *
E-Mail Adresi *
Testi tamamlayarak, Aydınlatma Metni'ni ve Çerez Politikası'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyor olursunuz.
KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

Yusuf Yerli Psikolog
Bostancı Mah. Bağdat Cad. Nermin German Apt. No:456 Kat:4 D:4 Kadıköy / İstanbul
05357387585
info@psikologyusufyerli.com

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları


Kişisel verileriniz, sağlık hizmetleri sunumu kapsamında danışmanlık ve psikolojik destek hizmetlerinin sağlanması amacıyla işlenecektir. Ayrıca, randevu ve iletişim süreçlerinin yönetimi, faturalandırma, müşteri ilişkileri yönetimi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla da işlenebilir.

3. İşlenen Kişisel Veriler

İşlenen kişisel veriler, isim, yaş, cinsiyet, iletişim bilgileri, sağlık bilgileri ve danışmanlık süreciyle ilgili diğer detaylar gibi kişisel veri kategorilerini içerebilir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemelere uygun olarak sağlık hizmetleri sunumu amacıyla işbirliği yapılan sağlık kuruluşları veya diğer ilgili kişilerle paylaşılabilir.

5. Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz, KVKK gereğince belirlenen süreler boyunca güvenli bir şekilde saklanacak ve gerekli durumlarda imha edilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri, kişisel verileriyle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahiptir:

- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
- KVKK’nın öngördüğü şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin kişisel veri sahiplerine bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

7. İletişim

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuz veya talepleriniz için lütfen 05357387585 veya info@psikologyusufyerli.com üzerinden bizimle iletişime geçiniz.

Çerez Politikası

1. www.psikologyusufyerli.com (“Şirket”) tarafından işletilen “www.psikologyusufyerli.com” adresindeki internet sitesi (“İnternet Sitesi”), İnternet Sitesini herhangi bir şekilde ziyaret eden ve/veya kullanan kişilere (“Kullanıcı”) daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgiler (isim, telefon, e-posta adresi, vb.) talep edilmektedir. İnternet Sitesi ile toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları veya Kullanıcı’nın hesabına yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmeQDsi için İnternet Sitesi bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgiler haricinde; İnternet Sitesi üzerinden yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler analiz edilmekte ve saklanmaktadır.

2. Şirket, üyelik formları ile kendisine iletilen bilgileri, Kullanıcılar’ın bilgisi veya aksi yönde bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.

3. İnternet Sitesi içeriğinde Google Analytics’in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özellikleri kullanılmaktadır. Reklam ayarları kullanılarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamları özelleştirilebilir. Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, İnternet Sitesi’ni ve varsa İnternet Sitesi üzerinden verilen reklamları, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer Kullanıcılar’a ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (isim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak Kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi derlemek etmek amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Gizlilik Şartları’nı kabul edilmesiyle, anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay verilmektedir.

4. Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, İnternet Sitesi reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerde yer verdikleri banner alanlarında gösterecektir. Ziyaretçilerin İnternet Sitesi’ne geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere İnternet Sitesi tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

5. Kişisel Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu
durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.

6. Ödeme sayfasında talep edilen Kullanıcı kredi kartı bilgileri, İnternet Sitesi´nden alışveriş yapan Kullanıcılar’ın güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde İnternet Sitesi veya hizmet veren üçüncü şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin İnternet Sitesi arayüzü üzerinden ilgili banka ile Kullanıcı’nın kullanmakta olduğu cihaz arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

7. Kullanıcı, işbu Gizlilik Şartları’nı onaylayarak, Şirket ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve her türlü iletişim aracına uygun bildiriminin sağlanması için Şirket’in iştiraki olan diğer tüzel kişiler ile de paylaşılabileceğine onay vermektedir.

8. İnternet Sitesi üyeliği çerçevesinde gönderilen e-postaların alt kısmında bulunan “Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.” linkine tıklayarak, veya site üzerinden "Hesabım" bölümünde bulunan "Üyelik Bilgileri Güncelleme" alanında "Reklam ve duyuru e-postalarını almak istiyorum" seçeneğini boş bırakarak e-posta gönderim listesinden her zaman çıkış yapılabilmektedir.

Çerez Politikası

www.psikologyusufyerli.com olarak, web sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve sitemizin kullanımını kişiselleştirmek amacıyla çerezler, piksel etiketleri ("pikseller") ve yerel saklama teknolojileri kullanmaktayız. Bu sayfanın, anılan teknolojilerin niçin kullanıldıklarını ve bunları kontrol etmeyi veya -tercihiniz bu yöndeyse- silmeyi anlamanıza yardımcı olmasını istiyoruz.

Çerez Nedir?

Günümüzde neredeyse her web sitesi çerez kullanmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu internet sitesi gibi biz de çerezler kullanıyoruz. Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza (örneğin; bilgisayar veya cep telefonu) depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.

Çerezler Neden Kullanılır?

Bazı çerezler, daha önceki ziyaretlerinizde kullandığınız tercihlerin web sitesi tarafından hatırlanmasını sağlayarak, sonraki ziyaretlerinizin çok daha kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasını sağlar.

Çerezleri Kontrol Etme ve Silme

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir. Bazı popüler tarayıcıların çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme veya silme talimatlarına aşağıdaki linklerden ulaşılması mümkündür.

Whatsapp