Yetişkin Dikkat Eksikliği Ölçeği Testi

Kişilerin mesleki, akademik işlevselliğini ve günlük yaşamını olumsuz etkileyen dikkat dağınıklığını ölçmeye yönelik bu test toplam 18 maddeden oluşmaktadır. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocukluk çağında başlayan, etkisi tüm yaşam alanlarına yayılabilen nörogelişimsel bir bozukluktur. Daha çok çocukluk çağına özgü bir bozukluk olduğu düşünülen DEHB, erişkinlikte de kişilerin işlevselliklerini önemli derecede etkilemektedir.

Yönerge: Soruları yanıtlarken son 6 ay içinde nasıl hissettiğiniz ve nasıl davrandığınız konusunda sizi en iyi tanımlayan cevabı işaretleyiniz.
  1. Üzerinde çalıştığınız bir işin/projenin son ayrıntılarını toparlayıp projeyi tamamlamakta sorun yaşar mısınız?
  2. Organizasyon gerektiren bir iş yapmanız zorunlu olduğunda işlerinizi sıraya koymakta ne sıklıkla zorluk yaşarsınız?
  3. Yükümlülüklerinizi ve randevularınızı hatırlamakta ne sıklıkla sorun yaşarsınız?
  4. Çok fazla düşünmeyi ve konsantrasyonu gerektiren bir iş yapmanız gerekiyorsa ne sıklıkla başlamaktan kaçınır ya da geciktirirsiniz?
  5. Uzun bir süre oturmanız gerektiğinde, ne sıklıkla huzursuzlaşır, kıpırdanır ya da el ve ayaklarınızı kıpırdatırsınız?
  6. Ne sıklıkla kendinizi aşırı aktif ve sanki motor takılmış gibi bir şeyler yapmak zorunda hissedersiniz?
  7. Sıkıcı veya zor bir proje üzerinde çalışmanız gerektiğinde, ne sıklıkla dikkatsizce hatalar yaparsınız?
  8. Monoton veya tekrarlayıcı bir iş yaparken ne sıklıkla dikkatinizi sürdürmekte güçlük çekersiniz?
  9. Doğrudan sizinle konuşuyor bile olsalar, insanların size söylediklerine yoğunlaşmakta ve dinlemekte ne sıklıkla güçlük yaşarsınız?
  10. Evde veya işte eşyaları bulmakta ya da nereye koyduğunuzu hatırlamakta ne sıklıkla güçlük yaşarsınız?
  11. Etrafınızdaki hareketlilik ve gürültü ne sıklıkla dikkatinizi dağıtır?
  12. Orada oturmanız beklendiğinde, bir toplantı veya benzer durumda ne sıklıkla yerinizden kalkarsınız?
  13. Ne sıklıkla kendinizi huzursuz, kıpır kıpır hissedersiniz?
  14. Kendinize ait boş zamanınız olduğunda ne sıklıkla gevşemekte ve rahatlamakta güçlük çekersiniz?
  15. Sosyal ortamlarda bulunduğunuzda, ne sıklıkla kendinizi çok konuşurken yakalarsınız?
  16. Bir sohbet ya da görüşmede, ne sıklıkla karşınızdaki kişi cümlesini bitirmeden onun cümlesini bitirdiğinizi fark edersiniz?
  17. Sıraya girmek gerektiğinde, ne sıklıkla sıranızın gelmesini beklemekte güçlük çekersiniz?
  18. Başka bir işle meşgul olduklarında diğer insanları araya girip engeller misiniz?
Uyarı : Test sonuçları e-mail adresinize gelecektir.
Kişisel Bilgileriniz
İsim *
Soyisim *
Telefon Numarası *
E-Mail Adresi *
Testi tamamlayarak, Aydınlatma Metni'ni ve Çerez Politikası'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyor olursunuz.
KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

Yusuf Yerli Psikolog
Bostancı Mah. Bağdat Cad. Nermin German Apt. No:456 Kat:4 D:4 Kadıköy / İstanbul
05357387585
info@psikologyusufyerli.com

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları


Kişisel verileriniz, sağlık hizmetleri sunumu kapsamında danışmanlık ve psikolojik destek hizmetlerinin sağlanması amacıyla işlenecektir. Ayrıca, randevu ve iletişim süreçlerinin yönetimi, faturalandırma, müşteri ilişkileri yönetimi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla da işlenebilir.

3. İşlenen Kişisel Veriler

İşlenen kişisel veriler, isim, yaş, cinsiyet, iletişim bilgileri, sağlık bilgileri ve danışmanlık süreciyle ilgili diğer detaylar gibi kişisel veri kategorilerini içerebilir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemelere uygun olarak sağlık hizmetleri sunumu amacıyla işbirliği yapılan sağlık kuruluşları veya diğer ilgili kişilerle paylaşılabilir.

5. Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz, KVKK gereğince belirlenen süreler boyunca güvenli bir şekilde saklanacak ve gerekli durumlarda imha edilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri, kişisel verileriyle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahiptir:

- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
- KVKK’nın öngördüğü şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin kişisel veri sahiplerine bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

7. İletişim

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuz veya talepleriniz için lütfen 05357387585 veya info@psikologyusufyerli.com üzerinden bizimle iletişime geçiniz.

Çerez Politikası

1. www.psikologyusufyerli.com (“Şirket”) tarafından işletilen “www.psikologyusufyerli.com” adresindeki internet sitesi (“İnternet Sitesi”), İnternet Sitesini herhangi bir şekilde ziyaret eden ve/veya kullanan kişilere (“Kullanıcı”) daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgiler (isim, telefon, e-posta adresi, vb.) talep edilmektedir. İnternet Sitesi ile toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları veya Kullanıcı’nın hesabına yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmeQDsi için İnternet Sitesi bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgiler haricinde; İnternet Sitesi üzerinden yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler analiz edilmekte ve saklanmaktadır.

2. Şirket, üyelik formları ile kendisine iletilen bilgileri, Kullanıcılar’ın bilgisi veya aksi yönde bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.

3. İnternet Sitesi içeriğinde Google Analytics’in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özellikleri kullanılmaktadır. Reklam ayarları kullanılarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamları özelleştirilebilir. Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, İnternet Sitesi’ni ve varsa İnternet Sitesi üzerinden verilen reklamları, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer Kullanıcılar’a ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (isim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak Kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi derlemek etmek amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Gizlilik Şartları’nı kabul edilmesiyle, anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay verilmektedir.

4. Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, İnternet Sitesi reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerde yer verdikleri banner alanlarında gösterecektir. Ziyaretçilerin İnternet Sitesi’ne geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere İnternet Sitesi tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

5. Kişisel Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu
durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.

6. Ödeme sayfasında talep edilen Kullanıcı kredi kartı bilgileri, İnternet Sitesi´nden alışveriş yapan Kullanıcılar’ın güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde İnternet Sitesi veya hizmet veren üçüncü şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin İnternet Sitesi arayüzü üzerinden ilgili banka ile Kullanıcı’nın kullanmakta olduğu cihaz arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

7. Kullanıcı, işbu Gizlilik Şartları’nı onaylayarak, Şirket ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve her türlü iletişim aracına uygun bildiriminin sağlanması için Şirket’in iştiraki olan diğer tüzel kişiler ile de paylaşılabileceğine onay vermektedir.

8. İnternet Sitesi üyeliği çerçevesinde gönderilen e-postaların alt kısmında bulunan “Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.” linkine tıklayarak, veya site üzerinden "Hesabım" bölümünde bulunan "Üyelik Bilgileri Güncelleme" alanında "Reklam ve duyuru e-postalarını almak istiyorum" seçeneğini boş bırakarak e-posta gönderim listesinden her zaman çıkış yapılabilmektedir.

Çerez Politikası

www.psikologyusufyerli.com olarak, web sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve sitemizin kullanımını kişiselleştirmek amacıyla çerezler, piksel etiketleri ("pikseller") ve yerel saklama teknolojileri kullanmaktayız. Bu sayfanın, anılan teknolojilerin niçin kullanıldıklarını ve bunları kontrol etmeyi veya -tercihiniz bu yöndeyse- silmeyi anlamanıza yardımcı olmasını istiyoruz.

Çerez Nedir?

Günümüzde neredeyse her web sitesi çerez kullanmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu internet sitesi gibi biz de çerezler kullanıyoruz. Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza (örneğin; bilgisayar veya cep telefonu) depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.

Çerezler Neden Kullanılır?

Bazı çerezler, daha önceki ziyaretlerinizde kullandığınız tercihlerin web sitesi tarafından hatırlanmasını sağlayarak, sonraki ziyaretlerinizin çok daha kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasını sağlar.

Çerezleri Kontrol Etme ve Silme

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir. Bazı popüler tarayıcıların çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme veya silme talimatlarına aşağıdaki linklerden ulaşılması mümkündür.

Whatsapp